ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

γεροντικός καταρράκτης
  • Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού
 
  •  Δεν προλαμβάνεται ούτε θεραπεύεται με φάρμακα
 
  •  Είναι μια πολύ συνηθισμένη πάθηση και συνήθως παρουσιάζεται με την πάροδο της ηλικίας (μετά τα 50 έτη), αλλά σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί και ένα παιδί να γεννηθεί με καταρράκτη! 
 
  • Μερικές φορές μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό, ορισμένες παθήσεις (π.χ. διαβήτη, φλεγμονές του ματιού κ.τ.λ) ή φάρμακα όπως η χρόνια χρήση κορτιζόνης. ή η έκθεση σε ακτινοβολίες

Ποιά είναι τα συμπτώματα του καταρράκτη;


• Θάμπωμα με προοδευτική μείωση της όρασης για μακριά ή για κοντά. Η όραση γίνεται ολοένα και λιγότερο σαφής.

• Λάμψεις και αντανακλάσεις γύρω από ορισμένα αντικείμενα.

• Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων, εξασθένιση της ζωηρότητας των χρωμάτων.
• Έντονη ενόχληση στον ήλιο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μερικά είδη καταρράκτη ο ασθενής μπορεί και βλέπει κοντά, επανέρχεται δηλαδή η κοντινή όραση (μπορεί και διαβάζει χωρίς γυαλιά), δεν βλέπει όμως καλά μακριά χωρίς γυαλιά!!
 
Πότε πρέπει να χειρουργείται ο καταρράκτης;
Με τις νέες χειρουργικές τεχνικές (φακοθρυψία) ο καταρράκτης δεν πρέπει να είναι "ώριμος" για ν' αφαιρεθεί.​
Η αφαίρεση ενός υπερώριμου σκληρού καταρράκτη, κάνει την επέμβαση πιο δύσκολη και μπορεί να περικλείει κάποιες επιπλοκές κατά την διάρκεια της.

Η επέμβαση μπορεί να αποφασιστεί, όταν ο καταρράκτης αρχίζει να προκαλεί τέτοια ενόχληση στην ποιότητα της όρασης, με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου (ασφαλής οδήγηση αυτοκινήτου, ανάγνωση, τηλεόραση).