Πώς γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;

Το γλαύκωμα μπορεί να διαγνωσθεί με μία συνηθισμένη οφθαλμολογική εξέταση.Συνήθως ο οφθαλμίατρος:
• Μετράει την ενδοφθάλμια πίεση, χρησιμοποιώντας ένα απλό και ανώδυνο όργανο, το τονόμετρο.
• Εξετάζει την κατάσταση του οπτικού νεύρου στο πίσω μέρος του οφθαλμού, για να δει αν υπάρχουν βλάβες, με το οφθαλμοσκόπιο.
• φωτογραφίζει το οπτικό νεύρο για να παρακολουθεί καλύτερα την πρόοδο της αλλοίωσης σε βάθος χρόνου
• Εξετάζει τα οπτικά πεδία, προκειμένου να συμπεράνει για το αν υπάρχει απώλεια όρασης ιδιαίτερα περιφερική, λόγω βλάβης του οπτικού νεύρου, με το περίμετρο.
• μετράει το πάχος του κερατοειδούς με την παχυμετρία  για να ελέγξει εάν πρόκειται για ένα μάτι πιο ανθεκτικό στην πίεση σε περίπτωση αυξημένου πάχους του κερατοειδούς.
• Υπάρχουν και άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η τομογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου και η μέτρηση του πάχους της στιβάδος των νευρικών ινών γύρω από αυτό με λέιζερ (HRT-OCT) , οι οποίες όταν χρειάζεται, μπορούν να μας δώσουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τη νόσο.

Τι είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων ;

Τα οπτικά πεδία εξετάζουν τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου και χρειάζονται απαραιτήτως για την παρακολούθηση του γλαυκώματος. Η εξέταση γίνεται με αυτόματα μηχανήματα, τα περίμετρα, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο εξεταζόμενος κάθεται μπροστά σε ένα θολωτό μηχάνημα και πατάει ένα κουμπί κάθε φορά που βλέπει ένα μικρό φως να ανάβει μέσα στο θόλο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι είναι η παχυμετρία κερατοειδούς;

Ο κερατοειδής έχει ένα πάχος, που μετράται σε μικρά (μm), που είναι συγκεκριμένο για τον κάθε άνθρωπο, γενετικά προκαθορισμένο. Το τονόμετρο είναι στανταρισμένο για μεσαία πάχη κερατοειδούς (520-540μm). Αν το πάχος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μέσο όρο, πρέπει να κάνουμε υπερ ή υποδιόρθωση στις τιμές που βρίσκουμε.​
Ετσι π.χ. τρία άτομα με την ίδια οριακή πίεση 21 mmHg, θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, ανάλογα με το πάχος του κερατοειδούς που διαθέτουν. Αν κάποιος έχει πάχος 490 μm, θα πρέπει να πάρει θεραπεία, γιατί η πίεσή του είναι πραγματικά ανώτερη απ'αυτή που μετράμε. Αυτός που έχει πάχος 600 μm, δεν κινδυνεύει άμεσα, γιατί η πίεσή του είναι πιό χαμηλή, ενώ αυτός που έχει 540 μm, η πίεσή του είναι όπως μετράται και χρειάζεται παρακολούθηση.​
Το πάχος του κερατοειδούς μετράται με ειδικό μηχάνημα με υπερήχους, και είναι πολύ σύντομη και ανώδυνη εξέταση.

Το σύνολο των φωτεινών σημείων αποτλει ένα διάγραμμα, μια γραφική παράσταση. Τα σημεία που δεν είδε ο ασθενής  αντιστοιχούν σε κατεστραμμένες νευρικές ίνες του οπτικού νεύρου και καταγράφονται σε τόνους του γκρί (από ανοιχτό γκρι μέχρι μαύρο), ανάλογα με το βάθος του σκοτώματος της πειοχής δηλαδή που δε γίντονται αντιληπτή από τον ασθενή. Πρέπει να γίνονται κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο ή και συχνότερα στα άτομα που η διάγνωση έχει τεθέι πρόσφατα.