Πώς γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;
Το γλαύκωμα μπορεί να διαγνωσθεί με μία συνηθισμένη οφθαλμολογική εξέταση.
Συνήθως ο οφθαλμίατρος:

• Μετράει την ενδοφθάλμια πίεση
• Εξετάζει την κατάσταση του οπτικού νεύρου στο πίσω μέρος του οφθαλμού, για να δει αν υπάρχουν βλάβες, με το οφθαλμοσκόπιο.
• Φωτογραφίζει το οπτικό νεύρο 
• Εξετάζει τα οπτικά πεδία, προκειμένου να συμπεράνει για το αν υπάρχει απώλεια όρασης ιδιαίτερα περιφερική.
• Μετράει το πάχος του κερατοειδούς με την παχυμετρία  για να ελέγξει εάν πρόκειται για ένα μάτι πιο ανθεκτικό στην πίεση σε περίπτωση αυξημένου πάχους του κερατοειδούς.

 

Τι είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων ;

Τα οπτικά πεδία εξετάζουν τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου και χρειάζονται απαραιτήτως για την παρακολούθηση του γλαυκώματος. Η εξέταση γίνεται με αυτόματα μηχανήματα, τα περίμετρα, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο εξεταζόμενος κάθεται μπροστά σε ένα θολωτό μηχάνημα και πατάει ένα κουμπί κάθε φορά που βλέπει ένα μικρό φως να ανάβει μέσα στο θόλο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι η παχυμετρία κερατοειδούς;
Ο κερατοειδής έχει ένα πάχος, που μετράται σε μικρά (μm), που είναι συγκεκριμένο για τον κάθε άνθρωπο, γενετικά προκαθορισμένο. Το τονόμετρο είναι στανταρισμένο για μεσαία πάχη κερατοειδούς (520-540μm). Αν το πάχος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μέσο όρο, πρέπει να κάνουμε υπερ ή υποδιόρθωση στις τιμές που βρίσκουμε.​
Το πάχος του κερατοειδούς μετράται με ειδικό μηχάνημα με υπερήχους, και είναι πολύ σύντομη και ανώδυνη εξέταση.